Anunt

Ce urmeaza a fi depus in cadrul Programulului Operational Regional 2014 –

2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

I.1. Achizitor

Denumire: Coinject SRL
Sediu social: Calea BACIULUI  Nr. 1-3
Localitatea: Cluj-Napoca Judet Cluj
Telefon: 0744478731
E-mail: coinject@gmail.com
Cod unic de inregistrare: 16040532
Numar inmatriculare ONRC: J12 /77 /2004
Reprezentant legal: Adi Cornel

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Descriere

II.1.1) Denumirea/obiectul contractului 
Achiziție servicii de consultanță scriere proiect: – Întocmirea planului de afaceri; – Elaborarea cererii de finanțare; Asistență la semnarea contractului de finanțare
II. 1.2) Tipul contractului si locul de prestare a serviciilor
Tip contract: Contract de servicii
Locatiile de prestare: Calea BACIULUI  Nr. 1-3, Cluj Napoca, Judet Cluj
II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin: Contract de achizitie servicii
II. 1.4) Durata contractului de achizitie  De la data semnarii contractului de consultanta pana la data semnarii contractului de finantare cu autoritatea contractanta.

III.1) Valoare supusa achizitiei

Valoarea totala estimata a achizitiei, fara TVA: 250,000 RON Pretul contractului nu se poate ajusta.

IV.I. Calendarul procedurii de selectie oferte

Termene limita Data, locul si ora
Termenul limita de primire a solicitarilor de clarificare 04.08.2020
Termenul limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificare 07.08.2020
Termenul limita de depunere a ofertelor 11.08.2020 ora 12:00

V.I. Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:

_______________________________________________________________________________________________

Documentatia de atribuire impreuna cu furmularele aferente, Informatii suplimentare / clarificari pot fi obtinute numai in baza unei solicitari scrise, inregistrate atat la solicitant, cat si la achizitor, transmise prin email, la urmatoarea adresa: coinject@gmail.com

Operatorii economici interesati sunt rugati sa solicite documentele/informatii conform precizarilor anterioare.

Ofertele vor fi transmise conform formalitatilor prevazute in documentatia de atribuire.